• ISSN 2096-8957
  • CN 10-1702/P

《地球与行星物理论评》编辑委员会
Editorial Committee of Reviews of Geophysics and Planetary Physics
(以汉语拼音排序)

  • 分享到:

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

名誉主编(Honorary Editor-in-Chief):陈运泰 Chen Yun-tai
主      编(Editor-in-Chief):丁志峰 Ding Zhifeng
副 主 编(Deputy Editors-in-Chief):
李永华 Li Yonghua(固体地球物理) 王夫运 Wang Fuyun(固体地球物理)
温瑞智 Wen Ruizhi(固体地球物理) 徐 涛 Xu Tao(固体地球物理)
魏 勇 Wei Yong(行星物理) 宗秋刚 Zong Qiugang(空间物理)
杨 军 Yang Jun(大气物理) 朱玉萍 Zhu Yuping(专职)
编     委(Editorial Board Members):
固体地球物理(Solid Geophysics)
白 玲 Bai Ling 鲍学伟 Bao Xuewei 边银菊 Bian Yinju
常利军 Chang Lijun 陈化然 Chen Huaran 陈 凌 Chen Ling
陈  石 Chen Shi 陈小斌 Chen Xiaobin 陈学良 Chen Xueliang
陈学忠 Chen Xuezhong 房立华 Fang Lihua 符力耘 Fu Liyun
高 原 Gao Yuan 韩立波 Han Libo 胡祥云 Hu Xiangyun
黄周传 Huang Zhouchuan 蒋长胜 Jiang Changsheng 李 娟 Li Juan
李 琪 Li Qi 李小军 Li Xiaojun 刘瑞丰 Liu Ruifeng
鲁来玉 Lu Laiyu 马 强 Ma Qiang 毛伟建 Mao Weijian
倪四道 Ni Sidao 宁杰远 Ning Jieyuan Fenglin Niu 钮凤林
潘 华 Pan Hua 裴顺平 Pei Shunping 宋晓东 Song Xiaodong
孙道远 Sun Daoyuan 孙文科 Sun Wenke 滕云田 Teng Yuntian
田 有 Tian You 万永革 Wan Yongge 王 琪 Wang Qi
王 勤 Wang Qin 吴何珍 Wu Hezhen 吴建平 Wu Jianping
吴庆举 Wu Qingju 许力生 Xu Lisheng 杨宏峰 Yang Hongfeng
杨 涛 Yang Tao 俞瑞芳 Yu Ruifang 俞言祥 Yu Yanxiang
张 怀 Zhang Huai 张瑞青 Zhang Ruiqing 张 勇 Zhang Yong
赵爱华 Zhao Aihua 赵 里 Zhao Li 赵连锋 Zhao Lianfeng
赵 亮 Zhao Liang Hua-Wei Zhou 周华伟 周仕勇 Zhou Shiyong
朱 涛 Zhu Tao 宗兆云 Zong Zhaoyun  
行星物理(Planetary Physics)
崔 峻 Cui Jun 法文哲 Fa Wenzhe 葛亚松 Ge Yasong
郭建鹏 Guo Jianpeng 何 飞 He Fei 黄金水 Huang Jinshui
孔大力 Kong Dali 林玉峰 Lin Yufeng 凌宗成 Ling Zongcheng
倪彬彬 Ni Binbin 申成龙 Shen Chenglong 史全岐 Shi Quanqi
王彦宾 Wang Yanbin 张可可 Zhang Keke Yingcai Zheng 郑应才
空间及大气物理(Space and Atmospheric Physics)
陈洪滨 Chen Hongbin 陈 耀 Chen Yao 段民征 Duan Minzheng
冯学尚 Feng Xueshang 符慧山 Fu Huishan 何建森 He Jiansen
江朝伟 Jiang Chaowei Cheng Li 李 成 李 陶 Li Tao
刘凯军 Liu Kaijun 刘立波 Liu Libo 刘 睿 Liu Rui
刘文龙 Liu Wenlong 陆高鹏 Lu Gaopeng 马耀明 Ma Yaoming
苏振鹏 Su Zhenpeng 王玲华 Wang Linghua 夏利东 Xia Lidong
徐寄遥 Xu Jiyao 薛向辉 Xue Xianghui 杨 剑 Yang Jian
袁志刚 Yuan Zhigang 乐 超 Yue Chao 张清和 Zhang Qinghe
  • 分享到:

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈